เปิดฤดูกาลทำนาข้าวปลอดภัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เปิดฤดูกาลทำนาข้าวปลอดภัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลทำนาข้าวปลอดภัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ แปลงต้นแบบการผลิตข้าวปลอดภัย ชุมชนหนองตาเมือง ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวปลอดภัยกลุ่มนาแปลงใหญ่ ณ แปลงต้นแบบการผลิตข้าวปลอดภัย ชุมชนหนองตาเมือง และร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลธงชัย ซึ่งจัดโดยศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

# กลุ่มงานสื่อสรองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี