โครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565
"ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสาน พระราชปณิธาน"

           เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 “ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสาน พระราชปณิธาน” เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

          โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร และนักศึกษาจำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

          นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้นำนิทรรศการ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดเพชรบุรี (AIC) ไปจัดแสดงภายในงาน และนำปุ๋ยหมักรักษ์โลกและ EM Ball ไปแจกให้ผู้เข้าร่วมงาน

          ขณะเดียวกัน อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากพลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี