กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.09 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 39 รูป ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 จากนั้น อธิการบดีฯ ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะ สำนัก สถาบัน ร่วมวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยถวายราชสักการะ ประธานอ่านคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โอกาสนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวปัทมาวดี เทียนผ่องศรี นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และนายพีรภูมิ พูลเปี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และมอบโล่ให้กับแม่ดีเด่น จำนวน 11 ท่าน # กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน