ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 4/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 4/2565

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำคลินิกการแพทย์แผนไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 4/2565

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 4/2565

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน