ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายไฟเมนแรงต่ำเข้าตู้ MDB อาคารเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายไฟเมนแรงต่ำเข้าตู้ MDB อาคารเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าเมนแรงต่ำเข้าตู้ MDB อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายไฟเมนแรงต่ำเข้าตู้ MDB อาคารเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง