เชฟราชภัฏเพชรบุรี รังสรรค์เมนูท้องถิ่น

เชฟราชภัฏเพชรบุรี รังสรรค์เมนูท้องถิ่น สอดรับ Phetchaburi City of Gastronomy

            นายทศพร ลิ้มดำเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร เข้าร่วมโครงการรับรู้สินค้าและบริการด้านไมซ์ (Domestic Fam Trip) Feel the Sunrise : เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ สัมผัสรุ่งอรุณเบิกฟ้าบนผืนทรายชายหาด พร้อมตามหาอัตลักษณ์แห่งชุมชนในภาคตะวันตก ที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน

          โอกาสนี้ ได้นำเมนูยำหัวตาล วัตถุดิบจากชุมชนบ้านไร่กร่าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัตถุดิบหลังในการประกอบอาหาร สอดรับกับความเป็นเมืองอาหาร Phetchaburi City of Gastronomy

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน