การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมราชภัฏสภา ชัั้น ๙ อาคารวิทยาภิรมย์ จำนวน ๑ ระบ

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมราชภัฏสภา ชัั้น ๙ อาคารวิทยาภิรมย์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมราชภัฏสภา ชัั้น ๙ อาคารวิทยาภิรมย์ จำนวน ๑ ระบบ

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน