มรภ.เพชรบุรี ได้รับรางวัล“วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2565

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ รางวัล“วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2565 ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม  ครบรอบ 20 ปี 3 ตุลาคม 2565 โดยจะมีการมอบรางวัลในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ กระทรวงวัฒนธรรม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี