คณะวิทยาการจัดการจัดประกวดการถ่ายภาพ “อเมซิ่งชุมชนเกาะแก้ว”

คณะวิทยาการจัดการ เชิญชวนประกวดการถ่ายภาพ “อเมซิ่งชุมชนเกาะแก้ว” ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

              คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมส่งประกวดภาพถ่ายในคอนเซ็ปต์ “อเมซิ่ง บ้านเกาะแก้ว ต.บางตะบูน จ.เพชรบุรี” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด ประกอบด้วย

  1. ต้องเป็นภาพถ่ายในพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะแก้ว ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เท่านั้น

  2. ไม่จำกัดกล้องถ่ายภาพ มือถือก็สามารถถ่ายได้

  3. 1 คน สามารถส่งได้ไม่เกิน 2 ภาพ แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้

  4. เป็นภาพถ่ายที่มีความคมชัดและไม่ติดลิขสิทธิ์ (ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพของตนเองเท่านั้น)

รายละเอียดวิธีส่งภาพเข้าประกวด มีขั้นตอน ดังนี้

  1. แสกนคิวอาร์โค๊ดเข้ากลุ่มไลน์ “กลุ่มประกวดภาพถ่าย” ตามไฟล์โปสเตอร์

  2. ส่งภาพตนเองเข้ากลุ่มและระบุรายละเอียด ชื่อ-นามสกุลผู้ถ่าย ตั้งชื่อภาพถ่าย หมายเลขโทรศัพท์

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 032-708-616 (ในวัน-เวลาราชการ)

รางวัลในการประกวด

  1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล 1,000 บาท

  2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล 800 บาท

  3. รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล 500 บาท

หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 30 กันยายน

ประกาศผลการประกวด วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ทางเพจคณะวิทยาการจัดการ 

 # กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี