ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มรายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มรายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มรายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  โดยวิธีคัดเลือกนั้น บริษัทประกันอุบัติเหตุที่เสนอราคาและแผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มรายปีและได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มรายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน