ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น ๙ อาคารวิทยาภิรมย์ จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น ๙ อาคารวิทยาภิรมย์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมราชภัฎสภา ชั้น ๙ อาคารวิทยาภิรมย์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมราชภัฎสภา ชั้น ๙ อาคารวิทยาภิรมย์ จำนวน ๑ ระบบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยูเอฟโอ จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น ๙ อาคารวิทยาภิรมย์ จำนวน ๑ ระบบ