โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

           เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้อง SU 504 ชั้น 5 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเดินทางมาเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก หลักสูตรช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ และหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้น

            การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชนเพื่อต่อยอดอาชีพ ยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยมีคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี