ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดโครงการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ จัดโครงการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

             ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ จัดโครงการประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4 (2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 โดยมีนายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนายอภิวัฒน์ เพ็ชรสวาท หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบำรุงและสาธารณูปโภค ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการประเมินความรู้ความสามารถดังกล่าว

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน