อธิการบดีพร้อมผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

อธิการบดีพร้อมผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

               เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี

               พสกนิกรเพชรบุรีได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความซาบซึ้งที่พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระเมตตาพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ มากมายให้กับชาวจังหวัดเพชรบุรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน