การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร ๑๔ ชั้น ๕ และ ชั้น ๖ เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร ๑๔ ชั้น ๕ และ ชั้น ๖ เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร 14 ชั้น 5 และ ชั้น 6 เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน