ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมฯ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในการจัดงาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11”

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ข่าวสด สยามรัฐ บ้านเมือง ผู้จัดการและหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ ถึงการจัดงาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11” (The 11th ASEAN Arts and Culture Exposition with International Performing Arts Festival) “เทิดไท้จักริน หัตถศิลป์ ถินพริบพรี เก็จมณีสู่อาเซียน” (ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์) ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -7 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์กร เข้าร่วม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน