กฐินสามัคคีสองแผ่นดินไทย – เมียนมา

ศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา ร่วมทอดกฐินสามัคคีสองแผ่นดินไทย – เมียนมา สร้างโบสถ์ไม้ตะเคียนทองหลังแรกของวัดสิงขรวราราม

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.39 น. ณ บริเวณพื้นที่ No Man’s Land จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง หัวหน้าศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล เลขานุการศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา และบุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีสองแผ่นดิน ไทย – เมียนมา ประจำปี 2565 โดยร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิพระครูโกศลวัชรธรรม (จิตติพร จิตตสวโร) และชุดประสานงานเพื่อความมั่นคงที่ 3315 เพื่อถวายแด่พระสงกรานต์ อาภากโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดสิงขรวราราม ตำบลสิงขร อำเภอตะนาวศรี จังหวัดมะริด ประเทศเมียนมา โดยมี ดร.ไพรัช มณีโชติ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เป็นประธานองค์กฐิน

                สำหรับปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญในพิธีทอดกฐินสามัคคีสองแผ่นดิน ไทย – เมียนมา ในครั้งนี้ จะนำไปสร้างโบสถ์ไม้ตะเคียนทองหลังแรกของวัดสิงขรวราราม เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีสงฆ์เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ยังได้ร่วมกันนำสิ่งของจากชาวไทยผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี