นศ.ศิลปะ คว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบโลโก้

นักศึกษาศิลปะ คว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบโลโก้ งานเทศกาลกินปลา พาเที่ยวแก่งกระจาน

            นางสาวสุภัค ขวัญเดือน นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการออกแบบโลโก้ LOGO DESIGN ในเทศกาลกินปลา พาเที่ยวแก่งกระจาน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 รับใบประกาศเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท โดยโลโก้ดังกล่าวจะนำไปใช้ในงานเทศกาลกินปลา พาเที่ยวแก่งกระจาน ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

           สำหรับเทศกาลกินปลา พาเที่ยวแก่งกระจาน จัดขึ้นโดยอำเภอแก่งกระจานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีและแก่งกระจานริเวอร์ไซด์รีสอร์ทแอนด์แคมป์ปิ้ง ระหว่างวันที่ 26พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 65 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี