การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองกลศาสตร์ของไหล ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองกลศาสตร์ของไหล ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองกลศาสตร์ของไหล จำนวน ๑ ชุด

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน