การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (AAS) จำนวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (AAS) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (AAS) จำนวน ๑ ชุด

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน