การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบ Hydropower Screw Turbines จำนวน ๑ ชุด