การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ (Gas Chromatography) จำนวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ (Gas Chromatography) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ (Gas Chromatography) จำนวน ๑ ชุด