การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองกระบอกตา จำนวน ๒๗ ตัว

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองกระบอกตา ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒๗ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองกระบอกตา จำนวน ๒๗ ตัว

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน