คณะครุศาสตร์บูรณาการรายวิชา นำ นศ.ครูทำกระทงถวายวัดทองนพคุณ

คณะครุศาสตร์บูรณาการรายวิชา นำนักศึกษาครูทำกระทงถวายวัดทองนพคุณ

                  รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์จัดทำกระทง จำนวน 100 ใบ เพื่อเตรียมจัดส่งมอบให้กับวัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในวันลอยกระทง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

                 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการรายวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันลอยกระทง ซึ่งเป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 วันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะนำดอกไม้ ธูป เทียนไปลอยตามลำน้ำ เพื่อขอขมาพระแม่คงคาในสิ่งที่เคยล่วงเกิน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี