มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2565

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง ประจำปี 2565 ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลากลางน้ำ บริเวณหลวงพ่อเกตุน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนานในคืนพระจันทร์เต็มดวง

                       กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการลอยกระทง ณ ศาลาเรือนไทยกลางน้ำแล้ว ยังได้ให้ผู้เข้าร่วมงานได้นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “หลวงพ่อเกตุน้อย” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การแสดงหนังตะลุง การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารโดยนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการประกวดประดิษฐ์กระทงสดและกาประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก

                         สำหรับวันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 จัดขึ้นเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณของแม่น้ำ ที่ให้เราได้อาศัยดื่มกิน อีกทั้งขออภัยพระแม่คงคาที่ทำให้แหล่งน้ำไม่สะอาด เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ โดยอาศัยความเชื่อในการลอยความทุกข์ ความโศก โรคภัยไข้เจ็บ สิ่งไม่ดีให้ไปกับแม่น้ำ และที่สำคัญเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่ของไทยแต่โบราณ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี