การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน จำนวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน จำนวน ๑ ชุด