การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ จำนวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ จำนวน ๑ ชุด

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน