แบบบันทึกแนวการจัดการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

แบบบันทึกแนวการจัดการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

โดยอาจารย์ผู้สอน สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเทมเพลตไฟล์ COURSE SYLLABUS  ได้ดังนี้

1. PBRU COURSE SYLLABUS  สำหรับหลักสูตรทั่วไป

2. สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ / 2 ภาษา / อาจารย์ต่างชาติ

(For English Program / Bilingual / Foreigner Lecturer)

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสามารถอัปโหลดไฟล์ COURSE SYLLABUS ได้ที่ลิ้งก์ / QR CODE ด้านล่างนี้ 

shorturl.at/gruAV

***  โดยสามารถจัดส่งไฟล์ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 !!

***   ในกรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลใหม่/ หรือแก้ไขในรายวิชาที่บันทึกข้อมูลไปแล้วให้ดำเนินกรอกข้อมูลและแนบเอกสารใหม่อีกครั้ง โดยระบบจะยึดข้อมูลที่ท่านบันทึกล่าสุด

ตัวอย่าง COURSE SYLLABUS

  • รายวิชา Airline Business Management
  •   รายวิชา  Sustainable Futures (ความยั่งยืนในอนาคต)
  •   รายวิชา วิทยาการคำนวณ
  • รายวิชา Introduction to China(ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน)