การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำ จำนวน ๑ งาน

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำ จำนวน ๑ งาน