การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน ๑ งาน

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน ๑ งาน