ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร ๑๔ ชั้น ๕ และ ชั้น ๖ เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร ๑๔ ชั้น ๕ และ ชั้น ๖ เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร ๑๔ ชั้น ๕ และ ชั้น ๖ เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร ๑๔ ชั้น ๕ และ ชั้น ๖ เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ กิจการค้าร่วม วงศ์สพัด-ยูเอฟโอ

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร ๑๔ ชั้น ๕ และ ชั้น ๖ เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)