อธิการบดีนำทีมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม

อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ถึงการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม และการจัดแสดงนิทรรศการคันฉ่องส่องเพ็ชร์ : มรดกภูมิปัญญาแห่งพริบพรี”

                  กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11) ในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี

                 ด้านอาจารย์  ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแพชรบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้สัมภาณ์ถึงข้อมูลการจัดนิทรรศการ “คันฉ่องส่องเพ็ชร์ : มรดกภูมิปัญญาแห่งพริบพรี” ที่สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดขึ้น ไปจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม นี้ ณ หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี