มรภ.เพชรบุรี ลงพื้นที่ จ.ประจวบฯ ทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจโกโก้ตะนาวศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทบทวนผลดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจโกโก้ตะนาวศรี

            วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียวรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ปองพลรัก การงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและบุคลากรสถาบันวิจัยฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเกษตรวิถีธรรมชาติ จัดกิจกรรมทบทวนผลการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากโกโก้สู่การค้าเชิงพาณิชย์” เพื่อทบทวนผลดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจโกโก้ตะนาวศรี ให้เกิดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี