การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน