สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

2 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565