พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

            ในพิธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 39 รูป จากนั้นเป็นพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พิธีถวายบังคมและอ่านคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

            สำหรับพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ รวมทั้งพระราชกรณียกิจที่ทรงพระราชทานให้กับพสกนิกรมาตั้งแต่ปี 2495 – 2560 กว่า 4,000 โครงการ ทำให้พสกนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี