ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเพื่อรับคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ

ส่งผลงานเพื่อรับคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

ณ ห้องงานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
รายละเอียด CLICK !!