ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 6/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 6/2565

            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 6/2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ประจำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น สังกัดสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 6/2565

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 6/2565