มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก.สัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก.สัมพันธ์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 “เฟื่องฟ้าเกมส์” โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

         สำหรับการแข่งขันการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ในปีนี้ ประกอบไปด้วย การแข่งขันวอลเลย์บอล แบดมินตัน เปตอง บาสเกตบอล ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส แชร์บอลและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ทั้งนี้ การแข่งขันการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นการสร้างความสามัคคีและเป็นเครือข่ายที่ดีต่อกัน ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี