พิธีถวายพระพรชัยมงคล และบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

            เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.09 น. ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

            ในพิธีได้มีการวางแจกันดอกไม้สดหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พิธีลงนามถวายพระพร พิธีกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญ ของพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไปด้วยเทอญ”

         ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี