ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบเครือข่ายเส้นใยแก้วความเร็วสูง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบเครือข่ายเส้นใยแก้วความเร็วสูง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบเครือข่ายเส้นใยแก้วความเร็วสูง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น การจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบเครือข่ายเส้นใยแก้วความเร็วสูง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบเครือข่ายเส้นใยแก้วความเร็วสูง จำนวน ๑ ชุด