ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

           ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) ประจำคลินิกการแพทย์แผนไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)