นิทรรศการ “ขนมจากตาลเมืองเพชร”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนิทรรศการ “ขนมจากตาลเมืองเพชร”
ในงานท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน Palm Street Art @ ถนนต้นตาล#หนมโหนด

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะทำงาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน Palm Street Art @ถนนต้นตาล#หนมโหนด ประจำปี 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณ Palm Street Art ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

            โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดนิทรรศการ “ขนมจากตาลเมืองเพชร” เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับขนมแปรรูปจากตาลโตนดในรูปแบบของเค้กและโดนัท รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์จากใยตาลที่ถูกแปรรูปและนำเสนอในรูปแบบของสบู่ขมิ้นใยตาล รวมถึงมีการแปรรูปในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ อาทิ กระถาง และบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุไข่ มานำเสนอภายในงาน

            ขณะที่นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำชุดการแสดง “ตาลโตนด” ไปจัดแสดงภายในงานด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี