อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับโล่เกียรติคุณ “ฅุรุชนคนดี สนองราช”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับโล่เกียรติคุณ “ฅุรุชนคนดี สนองราช” ในฐานะผู้ประพฤติตนตามแนวทางศาสตร์พระราชา

pbru

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับโล่เกียรติคุณ “ฅุรุชนคนดี สนองราช” ในฐานะผู้ประพฤติตนตามแนวทางศาสตร์พระราชา เนื่องในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 6 จากนายสรสินธุ ไตรจักรภพ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มูลนิธิครูของแผ่นดินได้จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมบุณยเกตุ คุรุสภา
#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี