สโมสรบุคลากร “เติมฝัน ปันรอยยิ้ม” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี “เติมฝัน ปันรอยยิ้ม”
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราฎร์วัฒนา)

          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 มกราคม 2565 นายธนเดช แก้วเสียง นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสร จัดกิจกรรม”เติมฝัน ปันรอยยิ้ม” ด้วยการมอบของเล่นเสริมพัฒนาการและทุนการศึกษา จำนวน 11,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราฎร์วัฒนา) ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนางศศิวิมล เอี่ยมประชา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราฎร์วัฒนา) เป็นผู้แทนในการรับมอบ หลังได้รับการสนับสนุนสิ่งของและทุนการศึกษาจากบุคลากรทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหิวทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี