ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   DOWNLOAD ประกาศฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566