ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น รถบรรทุกกระบะ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุ เซลล์ จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)