ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

             ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุมัติโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยให้ดำเนินการประกาศรับสมัครตามรายละเอียด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566