สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

เดือนกันยายน 2565