คณะ IT เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ม.ปลาย เตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ม.ปลาย
เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

           อาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคุณครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 และ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

         การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นักเรียนได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในคณะ ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เป็นเสมือนการเปิดโลกทัศน์ใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู้รั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี